Trung cấp Sư phạm

Các trường tuyển sinh Trung cấp Sư phạm chính quy năm 2017.  Tuyển sinh Hệ Trung cấp Sư phạm Trường Cao đẳng Sư phạm, Các Trường Trung cấp Sư phạm, Trung cấp Sư phạm Hà Nội, Trung cấp Sư phạm Chính quy Học xong được Liên thông Đại học Thủ đô Hà Nội hệ Đại học Sư phạm chính quy. đăng ký tại đây
Liên hệ: Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội - Số 2 Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội . Điện thoại: (024)62944986 Hotline: 0987585598

Recent News