Văn bằng 2 Đại học

Văn bằng 2 Đại học là gì?

Văn bằng 2 Đại học là một văn bằng đại học được cấp cho một người đã có ít nhất một bằng đại học, sau khi người đó hoàn thành đầy đủ chương trình học mới và có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học của chương trình đó. Bằng đại học thứ 2 sẽ phù hợp với các bạn mong muốn chuyển đổi nghề nghiệp, có them kiến thức, kỹ năng cho phù hợp với nghề nghiệp hiện tại của mình cũng như trước đồi hỏi của xã hội. Bạn có thể dễ dàng học thêm một bằng đại học khác mà không cần tham gia bất kỳ một kỳ thi nào nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây. Điều kiện học văn bằng 2 đại học là gì? + Có một bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đăng ký học thêm một ngành đào tạo khác hệ chính quy hoặc không chính quy trong cùng nhóm ngành tại chính trường mình đã lấy bằng đại học. + Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên và muốn học thêm các ngành đào tạo khác thuộc hệ không chính quy nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và ngoại. + Có bằng đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật và muốn vào học các ngành đào tạo mới không chính quy thuộc nhóm ngành kinh tế, đối ngoại. Còn những bạn không đạt được các điều kiện như trên hoặc những người muốn lấy bằng hai hệ chính quy hoặc không chính quy thì phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai do trường đại học bạn thi quyết định.

Một số lưu ý khi lựa chọn học văn bằng 2 đại học

Văn bằng 2 Đại học có thể là bằng hệ chính quy hoặc không chính quy, bạn nên hỏi kỹ trường định học và lựa chọn cẩn thận. Nếu bạn định học văn bằng 2 đại học tại chính trường mình đang học thì nên tìm hiểu sớm bởi các trường đại học thường có chương trình học song bằng, song ngành hơn thế nữa nhiều trường học theo tín chỉ, bạn có thể tìm cách học trước để rút ngắn thời gian học văn bằng 2.

Recent News