BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để tư vấn và hỗ trợ thủ tụ hồ sơ. Nhà trường sẽ thông báo lịch ôn tập và thi tới bạn theo thông tin mà bạn đăng ký.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.