Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023

Nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển (không thi tuyển) sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký của thí sinh. Nhận hồ sơ hết tháng 22/3/2022, Xét tuyển ngày 25/3/2022. Liên hệ tư vấn, đăng ký xét tuyển: 0987585598

1