Tại chức

Khoa tại chức Đại học Sư phạm Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho các giáo viên, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các trường địa phương trên cả nước theo hình thức vừa học vừa làm. Hầu hết các chương trình Tại chức Sư phạm học vào thứ 7 và chủ nhật thuận lợi cho giáo viên vừa đi dạy vừa có thời gian nâng cao trình độ kiến thức.

Page 1 of 3 1 2 3

Recent News