Liên thông Đại học ngành Giáo dục Chính trị – ĐH Sư phạm Hà Nội

Lớp Liên thông Cử nhân Giáo dục Chính trị, Tuyển sinh Liên thông Đại học Giáo dục Chính trị, Lớp Liên thông Đại học Giáo dục Công dân. Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành khác học Liên thông Đại học ngành Giáo dục Chính trị, Giáo dục Công dân.

liên thông đại học giáo dục chính trị
Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Giáo dục Chính trị – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đồng ý cho Trường Trung Cấp Cộng đồng Hà Nội liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trình độ đại học VLVH. Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục Chính trị nằm trong chương trình phối hợp tuyển sinh Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội hệ vừa học vừa làm.

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (GD CÔNG DÂN)

(Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hệ Vừa học Vừa làm)

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành tương đương: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Công dân, Công tác Xã hội, Việt Nam học, Tâm lý học, Hành chính văn thư, Thư ký văn phòng …

Hình thức tuyển sinh

– Thi tuyển sinh (Các môn thi theo qui định của trường Đại học Sư phạm Hà Nội): Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tâm lý học đại cương
– Nhà trường có tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức trước khi thi

Hình thức đào tạo

Liên thông Đại học ngành Giáo dục Chính trị

– Học ngoài giờ hành chính (Ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần)
– Tốt nghiệp do trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp bằng hệ VHVL

Thời gian đào tạo

Hệ vừa làm vừa học và Liên thông Đại học ngành Giáo dục Chính trị đào tạo theo niên chế 1,5 năm đến 2 năm

Hồ sơ đăng kí dự thi

Thí sinh dự tuyển Liên thông Giáo dục Chính trị ộp 02 bộ hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây:

– Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Trường ĐHSP Hà Nội (Hồ sơ có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú);
– Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có);
– (02) Bằng, bảng điểm tốt nghiệp Đại học (bản sao có công chứng);
– (02) Bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT (bản sao có công chứng);
– (02) Giấy khai sinh bản sao;
– (04) ảnh cỡ 3×4 cm

Thời gian ôn tập và thi tuyển

– Thời gian đợt 1: Dự kiến tháng 1/2021
– Thời gian đợt 2: Dự kiến tháng 12/2021

Chi tiết liên hệ

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Trung cấp Cộng đồng hà Nội – Số 2 Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện cổng chính Trường ĐHSPHN) Điện thoại:  – 0982262643

Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ tránh nộp nhầm địa chỉ, hồ sơ thất lạc nhà trường không chịu trách nhiệm.

Đăng ký trực tuyến

Đây là form đăng ký thông tin dự thi Liên thông Giáo dục Chính trị Đại học Sư phạm Hà Nội, hãy điền tiếng Việt có dấu, phần có dấu * là bắt buộc phải điền.


Lịch thi bổ sung

Lịch thi tuyển sinh dự kiến vào tháng 4/2020, nhà trường đang xây dựng lịch thi và sẽ thông báo cho tứng thí sinh đăng ký.

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Giáo dục Chính trị (Giáo dục Công dân)

Khoa Giáo dục chính trị – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Nhiệm vụ chính trị của khoa được xác định: Giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin cho sinh viên toàn Đại học Sư phạm; đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân. Thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, do yêu cầu đổi mới công tác tổ chức và đào tạo của Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Giáo dục Chính trị và sinh viên chuyên ngành được đổi tên từ Giáo dục Công dân thành Giáo dục Chính trị.

giao-duc-chinh-tri

Nnhiệm vụ của khoa là giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Sư phạm và đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân. Với chặng đường phát triển của Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn vươn lên tự khẳng định của tập thể cán bộ giảng dạy cùng các thế hệ sinh viên, Khoa GDCT đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo chung của Trường Đại học Sư phạm, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục chính trị giảng dạy tốt môn Giáo dục Công dân ở các trường Trung học phổ thông, có thể trở thành giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị ở địa phương, giáo viên chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cán bộ trong các lĩnh vực chính trị – xã hội.

Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Về kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

Về kỹ năng

Biết vận dụng lý luận vào thực tiễn và kỹ năng sư phạm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, CNH, HĐH ở nước ta hiện nay.

Chương trình đào tạo

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 8 Giáo dục Quốc phòng
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10 Tin học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 11 Tâm lý học
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 Giáo dục học
6 Ngoại ngữ 13 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
7 Giáo dục Thể chất
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1 Văn hóa học 10 Giáo dục gia đình
2 Lịch sử triết học trước Mác 11 Pháp luật học
3 Lịch sử triết học Mác – Lênin 12 Hiến pháp và định chế chính trị
4 Logic hình thức 13 Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
5 Đạo đức học 14 Lịch sử các học thuyết kinh tế
6 Xã hội học 15 Kinh tế học đại cương
7 Chính trị học 16 Giới thiệu tác phẩm Kinh điển của Mác – Ăngghen
8 Những vấn đề của thời đại ngày nay 17 Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Lêninh
9 Lịch sử tư tưởng XHCN

Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lịch sử triết học trước Mác

Trình bày kiến thức cơ bản về quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của tư tưởng triết học phương Đông và phương Tây cổ – trung đại; cận đại; triết học cổ điển Đức, những quan điểm triết học phương Tây hiện đại ngoài mácxít.

Lịch sử triết học Mác – Lênin

Trình bày quá trình hình thành và phát triển triết học Mác – Lênin. Những  tri thức về triết học hiện đại; những tri thức về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử, văn hóa đã góp phần tạo nên những tư tưởng triết học Mác – Lênin; triết học Mác – Lênin là đỉnh cao lịch sử triết học nhân loại.

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của từng học thuyết kinh tế từ khi CNTB ra đời đến nay; đánh giá khách quan những tiến độ và hạn chế của từng học giả, trường phái kinh tế trong lịch sử; liên hệ những vấn đề của môn học với đường lối và chính sách phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay.

Lịch sử tư tưởng XHCN

Trình bày lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng XHCN từ không tưởng trở thành khoa học. Quá trình đó là một dòng chảy lịch sử tự nhiên, tuân theo những quy luật khách quan.

Pháp luật

Bao gồm những kiến thức chung nhất về nhà nước và pháp luật theo quan điểm mácxít; trình bày một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Logíc hình thức

Trình bày những tri thức về logíc học với tư cách là khoa học của tư duy.

Đạo đức học

Trình bày bản chất của đạo đức; những vấn đề của đạo đức học mácxít và đạo đức truyền thống Việt Nam.

Xã hội học

Trình bày các quan điểm về xã hội; trình bày bản chất, quy luật xã hội theo quan điểm mácxít; những quy luật xã hội ở Việt Nam trong lịch sử cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Kinh tế học đại cương

Trình bày những vấn đề cơ bản kinh tế học (kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vi mô) theo quan điểm mácxít. Từ đó có những nhận thức đúng đắn về việc phát triển và quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

Chính trị học

Giới thiệu sơ lược lịch sử các học thuyết chính trị phương Đông và phương Tây; bản chất quy luật, các phạm trù của chính trị học mácxít; những quan điểm chính trị học hiện đại; liên hệ với Việt Nam trong lịch sử cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Hiến pháp và định chế chính trị

Trình bày hệ thống tri thức cơ bản về Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các định chế chính trị.

Giới thiệu tác phẩm Kinh điển của Mác – Ăngghen

Giới thiệu 3 tác phẩm tiêu biểu của Mác, Ăngghen về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa cộng sản khoa học…

(Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Chống Đuyrinh, Tư bản).

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Lênin

Giới thiệu 5 tác phẩm của Lênin, trình bày những tri thức về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học và xây dựng Đảng.

Lý luận dạy học môn GDCD ở trường THPT

Trình bày bản chất, nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ hông Những vấn đề đổi mới dạy học bộ môn; vấn đề thay đổi nội dung chương trình môn Giáo dục công dân.

Những vấn đề của thời đại ngày nay

Giới thiệu những vấn đề mang tính toàn cầu trong thời đại ngày nay như: Vấn đề bùng nổ dân số, môi trường, việc làm, bệnh dịch, chiến tranh và hòa bình, bảo tồn di sản văn hóa trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, quốc gia và công dân về các vấn đề trên.

Giáo dục gia đình

Chương trình giới thiệu một hệ thống kiến thức về vai trò, vị trí, chức năng và các đặc trưng… của gia đình với tư cách là tế bào của xã hội để nuôi dưỡng giáo dục con người trở thành những chủ thể của xã hội.

Văn hóa học

Giới thiệu đại cương về văn hóa học; những vấn đề văn hóa Việt Nam: lịch sử, đặc trưng, truyền thống… từ đó hiểu được quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước xem văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Địa chỉ nộp hồ sơ

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội – Số 2, Ngõ 181, Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN (Đối diện cổng chính Trường ĐHSPHN). ĐT:  0982.26.26.43

 

Bài trướcTìm hiểu Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Bài sauĐại học Thủ Đô Hà Nội công bố logo chính thức

1 COMMENT

Comments are closed.