Trung cấp Sư phạm

Các trường tuyển sinh Trung cấp Sư phạm chính quy năm 2017.  Tuyển sinh Hệ Trung cấp Sư phạm Trường Cao đẳng Sư phạm, Các Trường Trung cấp Sư phạm, Trung cấp Sư phạm Hà Nội, Trung cấp Sư phạm Chính quy

Học xong được Liên thông Đại học Thủ đô Hà Nội hệ Đại học Sư phạm chính quy. đăng ký tại đây
Liên hệ: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Số 2 Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội (Đối diện cổng chính Trường ĐHSPHN). Điện thoại: (024)666.39.666 - (024)63.289.888 - Hotline: 0982.26.26.43

Trung cấp Sư phạm

Trang chủ Trung cấp Trung cấp Sư phạm
Các trường tuyển sinh Trung cấp Sư phạm chính quy năm 2017.  Tuyển sinh Hệ Trung cấp Sư phạm Trường Cao đẳng Sư phạm, Các Trường Trung cấp Sư phạm, Trung cấp Sư phạm Hà Nội, Trung cấp Sư phạm Chính quy Học xong được Liên thông Đại học Thủ đô Hà Nội hệ Đại học Sư phạm chính quy. đăng ký tại đây
Liên hệ: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Số 2 Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội (Đối diện cổng chính Trường ĐHSPHN). Điện thoại: (024)666.39.666 - (024)63.289.888 - Hotline: 0982.26.26.43
Gọi tư vấn