Lịch thi Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021

Thi tuyển sinh dự kiến tháng 12/2021 (Thú 7 CN). Nhà trường sẽ thông báo sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ của thí sinh và đủ điều kiện dự thi. Thí sinh liên hệ tư vấn trực tiếp 0987585598

10