Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019

Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

Các ngành đào tạo đại học sư phạm (đào tạo giáo viên)

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển
(áp dụng đối với thí sinh KV3)
Ghi chú
1 SP2 7140246 Sư phạm Công nghệ 18  
2 SP2 7140209 Sư phạm Toán học 18  
3 SP2 7140217 Sư phạm Ngữ văn 18  
4 SP2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 18  
5 SP2 7140211 Sư phạm Vật lý 18  
6 SP2 7140212 Sư phạm Hóa học 18  
7 SP2 7140213 Sư phạm Sinh học 18  
8 SP2 7140210 Sư phạm Tin học 18  
9 SP2 7140218 Sư phạm Lịch sử 18  
10 SP2 7140202 Giáo dục Tiểu học 18  
11 SP2 7140201 Giáo dục Mầm non 18 Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12
12 SP2 7140206 Giáo dục Thể chất 18 Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12
13 SP2 7140204 Giáo dục Công dân 18  
14 SP2 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18  

Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển
(áp dụng đối với thí sinh KV3)
Ghi chú
1 SP2 7229030 Văn học 15  
2 SP2 7310630 Việt Nam học 15  
3 SP2 7220201 Ngôn ngữ Anh 15  
4 SP2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15  
5 SP2 7480201 Công nghệ Thông tin 15  
6 SP2 7320201 Thông tin – Thư viện 15  

Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 12 (học bạ)

Các ngành đào tạo đại học sư phạm (đào tạo giáo viên)

– Học lực lớp 12 xếp loại giỏi, riêng ngành Ngành Giáo dục Thể chất học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.
– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển
(chưa tính điểm ưu tiên)
Ghi chú
1 SP2 7140246 Sư phạm Công nghệ 24  
2 SP2 7140209 Sư phạm Toán học 24  
3 SP2 7140217 Sư phạm Ngữ văn 24  
4 SP2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24  
5 SP2 7140211 Sư phạm Vật lý 24  
6 SP2 7140212 Sư phạm Hóa học 24  
7 SP2 7140213 Sư phạm Sinh học 24  
8 SP2 7140210 Sư phạm Tin học 24  
9 SP2 7140218 Sư phạm Lịch sử 24  
10 SP2 7140202 Giáo dục Tiểu học 24  
11 SP2 7140201 Giáo dục Mầm non 24 Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển ≥ 16
12 SP2 7140206 Giáo dục Thể chất 19.5 Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển ≥ 13; Các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế: Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển ≥ 10
13 SP2 7140204 Giáo dục Công dân 24  
14 SP2 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24  

Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển
(chưa tính điểm ưu tiên)
Ghi chú
1 SP2 7229030 Văn học 15  
2 SP2 7310630 Việt Nam học 15  
3 SP2 7220201 Ngôn ngữ Anh 15  
4 SP2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15  
5 SP2 7480201 Công nghệ Thông tin 15  
6 SP2 7320201 Thông tin – Thư viện 15  

Ghi chú:
1. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển áp dụng đối với thí sinh khu vực 3 (KV3); mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).
2. Công nhận kết quả thi môn năng khiếu đối với ngành Giáo dục Thể chất
– Trường ĐHSP Hà Nội 2 công nhận kết quả thi năng khiếu TSĐH năm 2019 của Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Tây Bắc, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐHSP TP.HCM, Trường ĐHSP TDTT TP.HCM, Trường ĐH TDTT TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Đồng Tháp.
– Thí sinh không dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 phải lấy Giấy chứng nhận điểm môn thi năng khiếu, nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2 trước 11h00 ngày 31/7/2019. 
3Đối với thí sinh xét tuyển vào ngành đào tạo đại học sư phạm (đào tạo giáo viên) phải có hạnh kiểm 3 năm cấp THPT xếp loại từ khá trở lên.

Nguồn tin: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn

Tham khảo điểm chuẩn năm 2018

Thông báo điểm sàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy (chưa nhân hệ số cho tất cả các tổ hợp xét tuyển) áp dụng đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2018 như sau:

Ngành đào tạo giáo viên

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
(Áp dụng với thí sinh KV3)
1 SP2 7140246 Sư phạm Công nghệ 17
2 SP2 7140209 Sư phạm Toán học 17
3 SP2 7140217 Sư phạm Ngữ văn 17
4 SP2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 17
5 SP2 7140211 Sư phạm Vật lý 17
6 SP2 7140212 Sư phạm Hóa học 17
7 SP2 7140213 Sư phạm Sinh học 17
8 SP2 7140210 Sư phạm Tin học 17
9 SP2 7140218 Sư phạm Lịch sử 17
10 SP2 7140202 Giáo dục Tiểu học 17
11 SP2 7140201 Giáo dục Mầm non 17
12 SP2 7140206 Giáo dục Thể chất 17
13 SP2 7140204 Giáo dục Công dân 17

Ngành ngoài sư phạm

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
(Áp dụng với thí sinh KV3)
1 SP2 7229030 Văn học 15
2 SP2 7310630 Việt Nam học 15
3 SP2 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
4 SP2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
5 SP2 7480201 Công nghệ Thông tin 15
6 SP2 7320201 Thông tin – Thư viện 15

Ghi chú:

1. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển áp dụng đối với thí sinh khu vực 3 (KV3), mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

2. Công nhận kết quả thi môn năng khiếu:

– Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội 2 công nhận kết quả thi năng khiếu TSĐH năm 2018 của Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐHSP-Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường ĐHSP-Đại học Huế, Trường ĐHSP-Đại học Đà Nẵng.
– Đối với ngành Giáo dục Thể chất, Trường ĐHSP Hà Nội 2 công nhận kết quả thi năng khiếu TSĐH năm 2018 của Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Tây Bắc, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSP-ĐH Huế, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐHSP TP.HCM, Trường ĐHSP TDTT TP.HCM, Trường ĐH TDTT TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Đồng Tháp.
– Thí sinh không dự thi năng khiếu tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 phải lấy Giấy chứng nhận điểm môn thi năng khiếu, nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2 trước 17h00 ngày 26/7/2018.

Nguồn tin: Hội đồng TSĐH Trường ĐHSP Hà Nội 2

5/5 - (4 votes)
Bài trướcKết quả điểm thi năng khiếu Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2018
Bài sauTrường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh tuyển sinh 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here