Home Trung cấp Trung cấp Luật

Trung cấp Luật

Trung cấp Luật đang nhận được quan tâm của nhiều học viên

Đảng và  Nhà nước chủ trường đúng đắn là phổ cập pháp luật tới nhiều đối tượng, cán bộ, viên chức, người dân, các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp. Nhờ đó các học Trung cấp Luật đang trở thành ngành học mang tính phổ cập cao trong đời sống. Rất nhiều Trường Trung cấp Luật được thành lập tại các tỉnh thành phố giúp cán bộ và người dân tiếp cận được với các khóa học về pháp luật. Hiểu biết về pháp luật không chỉ giúp bạn nhận thức được đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của bạn.

Lớp Trung cấp Luật học tại Hà Nội

Ngành Trung cấp Pháp luật của Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội tuyển sinh và đào tạo các đối tượng tốt nghiệp THCS trở lên với các khóa đào tạo về Trung cấp Luật, Văn bằng 2 Luật tổng hợp.

Liên hệ: Phòng hợp tác đào tạo – Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội – Số 2, Ngõ 233, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Tp Hà Nội (đối diện cổng chính Trường ĐHSP Hà Nội). Tel: (04)63.28.98.88 – (04).666.39.666 – Hotline: 0982.26.26.43

Lớp Trung cấp Luật học tại Lạng Sơn

Phân hiệu Trường Trung cấp Hà Nội tại Tỉnh Lạng Sơn – Km37, Khối 6, Khu đô thị Phú Lộc 4, Phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn. Điện thoại:(04)62.944.986 – (04)63.28.98.88 – (04).666.39.666 – Hotline: 0982.26.26.43