Trường Đại học Thủ đô Hà Nội : Trường Đại học của Thủ đô ngàn năm văn hiến

GD&TĐ – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là trường đại học công lập, thuộc sự quản lí trực tiếp của UBND Thành phố Hà Nội và chịu sự quản lí nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

đại học thủ đô hà nội
Đại học Thủ đô Hà Nội trong lễ đón nhận quyết định thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Trường có trụ sở chính tại số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Kế thừa truyền thống 56 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được xây dựng theo hướng là trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, chất lượng cao, có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, chương trình, phương pháp đào tạo tiên tiến.

Là trường Đại học đầu tiên của Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có sứ mạng kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội trong phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.

Theo đó, nhà trường đã xác định rõ trách nhiệm của mình với công cuộc xây dựng, phát triển của Thủ đô bằng việc thực hiện tốt các vai trò:

1/ Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao ở các cấp trình độ cho các ngành nghề mà Hà Nội có nhu cầu, đào tạo giảng viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu cho các cơ sở đào tạo do Hà Nội quản lí;

2/ Là cơ sở nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học – công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn do quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội đặt ra, tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, kinh tế – xã hội cho lãnh đạo thành phố Hà Nội;

3/ Góp phần nâng cao trình độ dân trí, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, bản sắc Thủ đô Hà Nội;

4/ Là đơn vị tiên phong trong đổi mới giáo dục và đào tạo, có ảnh hưởng tích cực với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Hà Nội quản lí.

đại học thủ đô hà nội
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là Trường Đại học của Thủ đô Hà Nội văn hiến

Với đội ngũ lãnh đạo và giảng viên có trình độ cao (06 GS, PGS; 30 TS, 154 Ths và 35 GV đang làm NCS), Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có 22 chuyên ngành đào tạo ở các cấp trình độ cao đẳng và đại học thuộc các lĩnh vực: Sư phạm, Văn hóa, Du lịch, Dịch vụ, Kinh tế và Đô thị.

Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp:

1/ Tăng cường tự chủ và trách nhiệm trong quản lí, điều hành nhà trường;

2/ Thiết kế cơ cầu ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Thủ đô;

3/ Tiếp tục khai thác thế mạnh về đào tạo giáo viên của Nhà trường, đổi mới đào tạo giáo viên, nâng cao chất lượng hệ đào tạo giáo viên chất lượng cao cho Thủ đô;

4/ Hà Nội hóa và Quốc tế hóa đồng bộ các thành tố quá trình đào tạo của Nhà trường.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, không ngừng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước, xứng đáng là Trường Đại học của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Theo báo Giáo dục và thời đại

 

Rate this post
Bài trướcThông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Bài sauChi tiết Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV