Môn học Giáo dục công dân trong chương trình phổ thông mới

1. Đặc điểm chính của môn giáo dục công dân Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, các nội dung Giáo dục công dân...

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tuyển sinh 2019

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA) là trường Đại học CÔNG LẬP được Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học...
môn thi liên thông sư phạm sinh học

Môn thi Liên thông Đại học ngành Sư phạm Sinh học

Những giáo viên dạy môn sinh học THCS phần lớp tốt nghiệp các trường Cao đẳng Sư phạm ở Hà Nội và các địa...
liên thông đại học sư phạm vật lý

Môn thi Liên thông Đại học Sư phạm Vật lý

Những giáo viên dạy môn vật lý THCS (chủ yếu dạy lớp 8,9) đã tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng Sư phạm ở...
môn thi liên thông đại học sư phạm lịch sử

Môn thi Liên thông Đại học ngành Sư phạm Lịch sử

Những giáo viên dạy lịch sử THCS phần lớp tốt nghiệp các trường Cao đẳng Sư phạm ở Hà Nội và các địa phương...
môn thi liên thông đại học sư phạm hóa

Môn thi Liên thông Đại học Sư phạm Hóa học

Những giáo viên dạy hóa THCS (chủ yếu dạy lớp 8,9) đã tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng Sư phạm ở Hà Nội...
bg-footer-tintuyensinh365net

Lịch thi Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019

Hiện tại nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội theo hình thức vừa làm vừa học...
liên thông đại học sư phạm hà nội 2

Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019

Liên thông Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học theo hình thức vừa làm vừa...
môn thi liên thông đại học mầm non

Môn thi Liên thông Đại học Giáo dục Mầm non (Sư phạm Mầm non)

Môn thi Liên thông Đại học Sư phạm Mầm non luôn có đông đảo thỉ sinh quan tâm ôn tập để chuẩn bị tốt cho...
chứng chỉ quản lý giáo dục đào tạo

Lớp bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo

Tuyển sinh lớp đào tạo bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo do Trường Đại học Sư...