liên thông đại học ngành sư phạm địa lý

Môn thi Liên thông Đại học ngành Sư phạm Địa lý

Giúp thí sinh là giáo viên môn địa lý các trường THCS ôn tập các Môn thi Liên thông Sư phạm Địa lý theo hình...
môn thi liên thông sư phạm ngữ văn

Môn thi Liên thông Đại học ngành Sư phạm Ngữ văn

Giúp thí sinh ôn tập các Môn thi Liên thông Sư phạm Ngữ Văn theo hình thức vừa làm vừa học, bộ phận tuyển...
đổi mới đào tạo giáo viên giáo dục công dân

Có nên chấm dứt đồng nhất giáo dục công dân giáo dục chính trị

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới đào tạo...
giáo viên giáo dục công dân

Hội thảo đổi mới đào tạo giáo viên Giáo dục công dân

GS Nguyễn Minh Thuyết nêu vấn đề này ra khi bàn về cách đào tạo giáo viên ở trường sư phạm làm sao cho...
đổi mới đào tạo giáo viên giáo dục công dân

Lược bỏ nội dung hàn lâm trong đào tạo giáo viên giáo dục công...

Tại hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới đào tạo giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo...
giợi ý mô hình đào tạo sinh viên y khoa vào đào tạo sư phạm

Gợi ý áp dụng môn hình đào tạo ngành y khoa cho đào tạo...

GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới nêu vấn đề này ra khi bàn về cách đào...
có nên đào tạo sư phạm như mô hình của sinh viên y khoa

Có nên đào tạo giáo viên sư phạm như mô hình sinh viên y...

Trong đó, đào tạo giáo viên cần phải gia tăng tính thực hành, thay vì đào tạo lý thuyết chay như hiện tại, cần...
không phân biệt bằng chính quy và tại chức

‘Chốt’ không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

Không phân biệt bằng chính quy, tại chức Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) gồm 69 điều sẽ có hiệu lực thi hành từ...
văn bằng 2 giáo dục chính trị

Văn bằng 2 Giáo dục Chính trị – Văn bằng 2 Giáo dục Công...

Tốt nghiệp Cao đẳng liên thông Đại học Giáo dục Chính trị, Giáo dục Công dân theo hình thức vừa làm vừa học do...
môn thi liên thông giáo dục đặc biệt

Môn thi Liên thông Đại học ngành Giáo dục Đặc biệt

Ngành Giáo dục Đặc biệt là một ngành đặc thù bởi đối tượng của lĩnh vực này cũng rất đặc biệt: chủ yếu là...