Đăng ký xét tuyển CĐSPTW thành công

Bạn đã đăng ký xét tuyển Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành công. Tổ tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn sớm nhất để hướng dẫn thủ tục cần thiết! Chúc bạn sức khỏe, đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới!